top of page
shutterstock_747829996.jpg

BİYOMETRİNİN BUGÜNÜ VE YARINI

Ar-Ge Olanaklarımız

 

Hacettepe Teknokent Ankara’da bulunan Ar-Ge merkezimiz, biyometrik çözüm geliştirme alanında uzman Ar-Ge ekibimiz, çoklu biyometrik teknolojileri kullanarak (multimodal) tanıma (1:N) ve doğrulama (1:1) alanında, fiziki ve sanal erişim çözümleri geliştirmektedir.

Masaüstü uygulamalarının yanı sıra mobil uygulamalar konusundaki uzman Ar-Ge ekibimiz gömülü yazılım geliştirme, donanım geliştirme, endüstriyel tasarım ve üretim konularında proje ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmektedir.

Tüm Ar-Ge çalışmalarımız, dinamik proje yönetimi yaklaşımı ile yönetilmekte olup; kullanılabilirlik kavramı öne çıkarak, özelliklerin belirlenmesinde faydaların elde edilmesi esas teşkil etmektedir.  

Çok Katmanlı Mimari

Gerek masaüstü gerekse gömülü yazılım geliştirmede çok katmanlı mimari kullanılarak nesneye dayalı programlamada veritabanı ile ilgili işlemlerin hedeflenen sıra ve düzen içinde yapılması elde edilir.  

E-BioEnterprise ara yazılım platformu ile geliştirilen fiziki ve sanal erişim çözümlerinde, projeye göre özelleştirilebilinen, güncellemelerin hızlı ve esnek bir şekilde dağıtımını sağlayan bir yapı sunulmaktadır. Bu sayede değişen biyometrik teknolojilerin de; geliştirilen yazılım çözümlerine entegrasyonu çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Biyometrik Teknolojiler

 

Biyometrik kimlik tanıma (1:N) ve doğrulama (1:1) için birçok farklı teknoloji geliştirilmiş ve geliştirilmektedir.  Bir biyometrik teknoloji her uygulama için etkin bir çözüm sunamamaktadır.  Bu yüzden farklı uygulamalar için farklı biyometrik teknolojiler; ya da birden fazla biyometrik teknolojinin birarada kullanıldığı multimodal biyometrik yaklaşımlar kullanılmaktadır.

KEC - Kart Erişim Cihazı

 

KEC elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini ve kartın gerçekten vatandaşa ait olduğunu elektronik imza altyapısını kullanarak doğrular; kanıt olarak ta KamuSM tarafından temin edilen ve içinde bulunan Güvenli Erişim Modülü (GEM) ile ektronik olarak imzalanmış bir belge üretir. Cihaz, içinde bulunan GEM sayesinde, kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşerek, kart sahibinin kişisel mesajı ve biyometrik verisi gibi standart kart okuyucular ile ulaşılamayan veri alanlarını okuyabilmektedir.

İnovasyon

 

Proje yaklaşımımızda, herhangi bir biyometrik teknoloji, işletim sistemi, veritabanı hatta güvenli iletişim mimarisine bağlı kalmaksızın inovatif çözümler getirmek esastır.  Bu kapsamda geliştirdiğimiz projelerin sektörün gelecek standartlarını belirleyen çözümler olarak örnek olması, bizler için en büyük gurur kaynağı olmaktadır.  

Yaygınlaştırma sürecinde olan Türkiye Cumhuriyeti E-Kimlik Projesi ile birlikte kimlik yönetim süreçlerinde biyometrik teknolojiler büyük bir rol oynayarak, kimlik hırsızlığı ve sahteciliği kaynaklı kayıpları asgari seviyeye indirecektir.   Bu kapsamda gerek fiziki gerekse sanal erişim uygulamalarında biyometrik kimlik doğrulama, Kart Erişim Cihazları (KEC) ile yapılabilecektir.

Bioser, Kart Erişim Cihazı (KEC) donanım ve gömülü yazılımlarını geliştirerek; Türkiye Cumhuriyeti E-Kimlik kartları içerisinde yer alan çoklu biyometri (multimodal) teknolojilerinin entegrasyonunu sağlamıştır.  

Bioser, biyometrik kimlik yönetiminin yanı sıra önemli ve kıymetli evrakların da kimin tarafından oluşturulduğunu ve bu evraklara kimlerin erişim yetkisinin olduğunu çoklu biyometrik doğrulama ve hatta Kart Erişim Cihazı (KEC) üzerinen E-Kimlik ile birlikte yönetebilen BioSecure çözümü ile inovatif biyometrik fligran ve sanal hak yönetim platformunu sunmaktadır.  

woman-touching-smart-technology-holographic-interface.jpg
FOLLOW US :

Biyometrik Teknolojiler

 

Biyometrik kimlik tanıma (1:N) ve doğrulama (1:1) için birçok farklı teknoloji geliştirilmiş ve geliştirilmektedir.  Bir biyometrik teknoloji her uygulama için etkin bir çözüm sunamamaktadır.  Bu yüzden farklı uygulamalar için farklı biyometrik teknolojiler; ya da birden fazla biyometrik teknolojinin birarada kullanıldığı multimodal biyometrik yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Her bir biyometrik teknolojinin hatalı kabul oranı (FAR) ve hatalı ret oranı (FRR) bulunmaktadır.  Her iki oranın da düşük seviyede olması, kullanılabilirlik açısından önem taşımaktadır.  Ayrıca çevresel faktörler de (ısıl ortam, nem, ışık seviyesi, vb.) biyometrik teknolojinin kullanılabilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir.

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BioSer olarak geliştirdiğimiz E-BioEnterprise ara yazılım platformunda çoklu (multimodal) biyometri destekli altyapıda sunmaktayız.  Bu sayede farklı uygulama gereksinimlerine esnek ve dinamik çözümler üretmekteyiz. 

63c35929-b827-49a0-9147-f5d32fc50534.jpg
bottom of page