top of page

Ürün ve Çözüm

Biyometrik ürün ve çözümlerimizin detayları ve teklifleri için lütfen info@bio-ser.com.tr adresi ile iletişime geçiniz.

E-Kimlik Doğrulama Cihazı (KEC)

Yeni T.C. E-Kimlik kartlarını okuyabilen ve yüksek güvenlik özelliklerine sahip olan cihaz kendi üzerinde barındırdığı TUBİTAK GEM (Güvenli Erişim Modülü) ile biyometrik doğrulamayı kendi üzerinde yapar.  

Yüksek güvenirliliği ile her türlü ortam için ideal bir cihaz olup, farklı biyometri teknolojilerini destekleyen 3 den fazla modeli bulunmaktadır ve gerektiğinde mobil kullanıma olanak sağlayabilen modelleri bulunmaktadır.

E-BIO Enterprise

E-BioEnterprise Bioser tarafından geliştirilen tüm kimlik yönetim, fiziki ve sanal erişim çözümlerinin çok katmanlı mimariye sahip bir ara yazılım üzerinden entegre çalışmasına olanak sağlayan platformdur.  Farklı simetrik ve asimetrik şifreleme metodları ile güvenli iletişim sağlanırken multimodal biyometrik çözümlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti E-Kimlik kartlarının kullanımına olanak sağlayan KEC (Kart Erişim Cihazı) platformu da desteklenmektedir. 

Biyometrik Kimlik ve E-imza

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş dijital dünyaya geçiş yapmak ve fiziki kağıt operasyon (tanıma, işleme, saklama vb.) maliyetlerinden kurtulmak için birçok proje yapmaktadır.

- Yapılan projelerin ortak sonucu olarak elektronik imzanın yaygınlaşmamış olması ve yeni e-kimliklerin geç dağıtılmaya başlanması dijital dünyaya geçişi yavaşlatmıştır. 


- Yeni TC Kimlik Kartları üzerinde kimlik bilgileri, kişiye ait biyometrik veriler, Sağlık Bilgileri, Kart durum bilgileri ve elektronik imza alanları bulunmaktadır. Elektronik imza alanında Elektronik imza yüklenmemiş olup, istenildiği takdirde yüklenebilmektedir.


- Kart Erişim Cihazları(KEC) Elektronik imzayı uzaktan yükleyebilmeye imkan sağlamaktadır. 2004 yılında 5070 sayılı Elektronik imza kanununa göre Elektronik imza resmi olarak tüm kurumlarda geçerlidir.


- KEC cihazları üzerinden E-Kimlikler üzerine elektronik imza yüklenebilmesi ile tüm kurumların dijital(kağıtsız) dünyaya geçişi de hızlanacaktır.


- KEC cihazı ve E-kimlikler ile Kimlik doğrulaması yapabilir, Kişinin ke-kimlik kartına elektronik imza yükleyebilir ve yüklenmiş e-imza ile tüm kurum dokümanlarını elektronik imza ile imzalatabilirsiniz. Bu sayede kurumunuzu dijital dünyaya geçirebilir veya kağıtsız ofis ortamına kurumunuzu geçirebilirsiniz.


- E-Bio KEC ürün ailemiz, çalışmakta olduğunuz Elektronik imza firması ile entegre olabilir ve uzaktan elektronik imza sertifikası yüklemesine olanak sağlamaktadır. 

E-BIO SSO (Oturum Açma Uygulaması)

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş personeli her türlü işlem ve erişim izni için şifre kullanmaktadır.

Bu şifreler büyük-küçük harf, rakam-simge, uzunluk kontrolü gibi kullanıcıları gittikçe karışık şifre oluşturmaya zorlamaktadır.

Bir insan aktif olarak ortalama 20 farklı kullanım alanı için şifre kullanır. Çoğu zaman bu zorluğu tüm şifreleri aynı yaparak aşmaya çalışır. Yapılan araştırmalarda Bilgi Teknolojileri destek masasına yapılan çağrıların %60’ı şifre güncelleme ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır.

Veri koruma, kullanıcı kimliğini doğrulama ve şifre yönetimi hem bireysel hem de kurumsal yapıda en kritik konudur. Gartner grubunda araştırma direktörü olan Kris Brittain bu konuyla ilgili «şifre güncelleme şirketler için yüksek destek bütçesi ayrılması gereken bir konuma ulaştı» demiştir. Gartner’a göre bir çalışan yılda ortalama 4 defa şifresini unutmakta ve şifre güncelleme için yardım masasına yapılan her çağrı 14 ile 25 Dolar arasında bir maliyete sebep olmaktadır. Ayrıca kullanıcı kimlik ve kimlik doğrulama bilgilerini yönetmekte karmaşık bir hal almaktadır.

Sanal Erişim Yönetimi

Kart Erişim Cihazı ile Entegre Single Sign On (SSO) Çözümü

KEC (Kart Erişim Cihazları) Kurum ve kuruluşlarda, e-kimlik ile gelen vatandaşların işlemlerini yaparken, kendini e-kimliği ile doğruladığı cihazlardır. KEC (Kart Erişim Cihazı) kişinin anlık doğrulaması olarak kullanılmasından dolayı, bağlı olduğu cihazlar tekil oturum açma işlemleri için de kullanılabilmektedir.

Tekil oturum açma, kişilerin, yetkisi olduğu cihazlarda oturum açmasına olanak sağlamaktadır.

Kurum ve kuruluşlarda, KEC(Kart Erişim Cihazı) bağlı olan bilgisayar veya mobil cihazların ilgili personel tarafından Single Sign On (SSO) ile oturum açma işlemlerinin gerçekleştirilebildiği çözümümüz, Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilmiştir.

Geliştirdiğimiz SSO uyumlu KEC, tekil oturum açma ve uygulama erişim sisteminin (SSO), kart erişim cihazına (KEC) entegrasyonu ile tüm ülke vatandaşlarının kullanımına hazır bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Sisteme erişim T.C. kimlik kartındaki biyometrik doğrulama çözümlerinin kullanımına olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda çözümümüz veri güvenliğini biyometri teknolojileri ile sağlayarak kişisel ve kurumsal kayıpların engellenmesine yönelik çözümler sunmaktadır.

Bu gereksinim tekil oturum açma ve uygulama erişim sisteminin (SSO), kart erişim cihazına (KEC) entegrasyonu ile en üst seviyeye taşınmaktadır.

Biyometrik kimlik kartı ile yapılan bu erişim Türkiye’de ki yapılan ilk projedir. Sistemde Kimlik kartları güvenlik seviyeleri dışında veri haberleşmesi için kullanılan yüksek seviye şifreleme methodları kullanılmaktadır.

bottom of page